Časté otázky a odpovědi

Jak se mohu stát testerem produktu?

Můžete se zaregistrovat jako tester produktu na www.catsbest-test.com/cz/application , abyste mohli být vybráni jako tester. Chcete-li tak učinit, vyplňte na této stránce povinná pole ve formuláři přihlášky. Neexistuje nárok na to být vybrán jako tester produktu.

Jak zjistím, že jsem byl vybrán jako tester produkt?

O úspěšném výběru jako testeru produktu budete informováni e-mailem a obdržíte váš osobní kód testera. Tato volba je platná pouze pro vás osobně a je nepřenosná na třetí osoby.

Mohu použít kód testera několikrát?

Kód testera lze použít pouze jednou a nesmí být předán třetím stranám.

Jak se mohu zúčastnit testování produktu?

Poté, co budete informováni o svém výběru jako testeru produktu e-mailem a máte tak písemný příslib, si zakoupíte balení Cat's Best Original 10L u svého prodejce. Zaplacená kupní cena bude vrácena bankovním převodem. Všechny podrobnosti vám budou zaslány e-mailem.

Jak mohu dostat své peníze zpět?

Pokud jste byli vybráni jako tester, navštivte www.catsbest-test.com/cz/cashback a vyplňte povinná pole ve formuláři. Napište stručné hodnocení testovaného produktu a použijte kód testera. Nahrajte obrázek vaší účtenky s uvedeným akčním produktem, prodejcem, datem nákupu a nákupní cenu. Pokud jsou splněny všechny podmínky účasti, vrátíme zaplacenou kupní cenu akčního produktu jedenkrát na váš bankovní účet.

Do kdy musím koupit tento akční produkt?

Nákup Cat's Best Original 10L musí být provede v období od 12.05. do 10.06.2019 . Platí datum účtenky.

Do kdy musím uplatnit kód testera?

Kód testera spolu s vaším hodnocením testovaného produktu, s ním spojené účtenky a vašimi osobními údaji, musí být zadány v podle povinných polí na www.catsbest-test.com/cz/cashback do 17.06.2019.

Mohu se do akce zapojit vícekrát?

Pro vás, jako vybraného testera, je možná jen jednorázová účast v akci, tj. kód testeru lze použít pouze jednou.

Kdo se může účastnit?

Oprávněnými účastníky jsou fyzické osoby vybrané společností JRS jako tester produktů od 18 let žijící České republice, kteří získali účtenku v České republicea mají bankovní účet v platební normě SEPA. Účast je možná pouze svým vlastním jménem.

Které produkty se podílejí na akci?

Cat’s Best Original 10L

Kdy dostanu svou náhradu?

Každému vybranému testeru produktu s platnou účastí bude vyplacena jedenkrát kupní cena akčního produktu během období asi 4 týdnů po kontrole účasti, na zadaný účet. Nenásleduje žádné oznámení o procesu výplaty.

Nemám internet, mohu poslat účtenku poštou?

Ne, bohužel, účast na této akci je možná pouze prostřednictvím internetové stránky naší akce. Písemná, telefonická nebo jiná účast na akci je vyloučena.

Které formáty souborů lze nahrát?

Jsou přípustné následující formáty souborů: jpg, png a pdf s maximální velikostí souboru 10 MB. Účtenka může být použita spolu s kódem testera pouze jednou.

Co musí být čitelné na mé účtence?

"Účtenka musí být úplně zobrazena na fotografii. Následující povinné informace musí být čitelné:

  • datum nákupu
  • produkt
  • nákupní cena
  • prodejce

Můžete skládat / přeložit obzvláště dlouhé účtenky, pokud zůstanou odpovídající prvky viditelné. Každá účtenka může být použita pouze jednou. Označte prosím akční produkt."

Mohou být i další nákupy na účtence?

Není žádný problém, pokud jsou na účtence i jiné produkty. Důležité je pouze, aby účtenka s povinnými informacemi byla na snímku zcela rozpoznatelná.

Moje účtenka je velmi dlouhá a nevejde se na obrázek, co mám dělat?

"Dokumenty musí být v zásadě vždy plně zobrazeny na obrázku, tak aby bylo možné vidět všechny povinné informace a samozřejmě i nákup akčního produktu. Neúplné dokumenty jsou systémem automaticky odmítnuty.

Můžete skládat / překládat obzvláště dlouhé účtenky, pokud zůstanou příslušné prvky viditelné.

Povinnými údaji jsou datum nákupu, kupní cena, prodejce a akční produkt."

Musím uchovávat originál účtenky?

Doporučujeme, abyste si ponechali originální účtenku, dokud neobdržíte vrácené peníze, protože ji můžeme vyžadovat na ověření.