Časté otázky a odpovede

Ako sa môžem stať testerom produktu?

Môžete sa zaregistrovať ako tester produktu na www.catsbest-test.com/sk/application, aby ste mohli byť vybraní ako tester. Ak chcete tak urobiť, vyplňte na tejto stránke povinné polia vo formulári prihlášky. Neexistuje nárok na to byť vybraný ako tester produktu.

Ako zistím, že som bol vybraný ako tester produkt?

O úspešnom výbere ako testera produktu budete informovaní e-mailom a obdržíte váš osobný kód testera. Táto voľba je platná len pre vás osobne a je neprenosná na tretie osoby.

Môžem použiť kód testera niekoľkokrát?

Kód testera možno použiť iba raz a nesmie byť odovzdaný tretím stranám.

Ako sa môžem zúčastniť testovania produktu?

Potom, čo budete informovaní o svojom výbere ako testera produktu e-mailom a máte tak písomný prísľub, si zakúpite balenie Cat 's Best Original 10L u svojho predajcu. Zaplatená kúpna cena bude vrátená bankovým prevodom. Všetky podrobnosti vám budú zaslané e-mailom.

Ako dostanem svoje peniaze späť?

Ak ste boli vybraní ako tester, navštívte www.catsbest-test.com/sk/cashback a vyplňte povinné polia vo formulári. Napíšte stručné hodnotenie testovaného produktu a použite kód testera. Nahrajte obrázok vašej účtenky s uvedeným akčným produktom, predajcom, dátumom nákupu a nákupnú cenu. Ak sú splnené všetky podmienky účasti, vrátime zaplatenú kúpnu cenu akčného produktu jedenkrát na váš bankový účet.

Do kedy musím kúpiť tento akčný produkt?

Nákup Cat 's Best Original 10L musí byť vykoná v období od 12.05. do 10.06.2019. Platí dátum účtenky.

Do kedy musím uplatniť kód testera?

Kód testera spolu s vašim hodnotením testovaného produktu, s ním spojené účtenky a vašimi osobnými údajmi, musia byť zadané podľa povinných polí na www.catsbest-test.com/sk/cashback do 17.06.2019.

Môžem sa do akcie zapojiť viackrát?

Pre vás, ako vybraného testera, je možná len jednorazová účasť v akcii, tj. kód testera možné použiť iba raz.

Kto sa môže zúčastniť?

Oprávnenými účastníkmi sú fyzické osoby vybrané spoločností JRS ako tester produktov od 18 rokov žijúci na Slovensku, ktorí získali účtenku na Slovensku a majú bankový účet v platobnej norme SEPA. Účasť je možná len svojím vlastným menom.

Ktoré produkty sa podieľajú na akciu?

Cat 's Best Original 10L

Kedy dostanem svoju náhradu?

Každému vybranému testeru produktu s platnou účasťou bude vyplatená jedenkrát kúpna cena akčného produktu počas obdobia asi 4 týždňe po kontrole účasti, na zadaný účet. Nenasleduje žiadne oznámenie o procese výplaty.

Nemám internet, môžem poslať účtenku poštou?

Nie, bohužiaľ, účasť na tejto akcii je možná len prostredníctvom internetovej stránky našej akcie. Písomná, telefonická alebo iná účasť na akcii je vylúčená.

Ktoré formáty súborov je možné nahrať?

Sú prípustné nasledujúce formáty súborov: jpg, png a pdf s maximálnou veľkosťou súboru 10 MB. Účtenka môže byť použitá spolu s kódom testera iba raz.

Čo musí byť čitateľné na mojej účtenke?

"Účtenka musí byť úplne zobrazená na fotografii. Nasledovné povinné informácie musia byť čitateľné:

  • dátum nákupu
  • produkt
  • nákupná cena
  • predajca

Môžete skladať / preložiť obzvlášť dlhé účtenky, pokiaľ zostanú zodpovedajúce prvky viditeľné. Každá účtenka môže byť použitá iba raz. Označte prosím akčný produkt."

Môžu byť aj ďalšie nákupy na účtenke?

Nie je žiadny problém, ak sú na účtenke aj iné produkty. Dôležité je len, aby účtenka s povinnými informáciami bola na snímke úplne rozpoznateľná.

Moja účtenka je veľmi dlhá a nezmestí sa na obrázok, čo mám robiť?

"Dokumenty musia byť v zásade vždy plne zobrazené na obrázku, tak aby bolo možné vidieť všetky povinné informácie a samozrejme i nákup akčného produktu. Neúplné dokumenty sú systémom automaticky odmietnuté.

Môžete skladať / prekladať obzvlášť dlhé účtenky, ak zostanú príslušné prvky viditeľné.

Povinnými údajmi sú dátum nákupu, kúpna cena, predajca a akčný produkt."

Musím uchovávať originál účtenky?

Odporúčame, aby ste si ponechali originálnu účtenku, kým nedostanete vrátené peniaze, pretože ju môžeme vyžadovať na overenie.